• alaplitso@tobb.org.tr
  • E-Posta
  • +90 372 378 69 10
  • Telefon

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi

 Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşaması ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçiliği  ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler yerli malı olarak kabul edilir.

Yerli malı belgesi, her mal için ayrı olmak üzere veriliş tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.

Yerli malı belgesi, Birlik tarafından belirlenecek odalar ve borsalarca düzenlenir ve bu belgenin düzenlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar Birlik Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesi Esasları: Aşağıda yerli malı belgesinin nasıl düzenleneceğine ilişkin pdf formatında dokümanlar bulunmaktadır. Ayrıca konuyla ilişkili olarak Kamu İhale Kurumu ( http://www.kik.gov.tr ) sayfasından da bilgi edinilebilir.

 

» Resmi gazetenin 18.12.2002 tarihli ve 24967 sayılı Kamu İhale Kurumu(KİK) Kararı

 

» Yerli Malı Belgesi Esasları

 

» Yerli Malı Belgesi Formatı "pdf" dosyası  

 

» Resmi gazetenin 20.04.2011 tarihli ve 27911  sayılı Ticaret Odalarına Yerli Malı Belgesi düzenleme  yetkisi  veren

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?

*      Dilekçe

*      Kapasite Raporu 

*      Sanayi Sicil Belgesi

*      İşletme Kayıt Belgesi (Gıda işyerleri için)


Gösterim Sayısı: 1516