• alaplitso@tobb.org.tr
  • E-Posta
  • +90 372 378 69 10
  • Telefon

Rayiç Fiyat Tesbiti

Rayiç Fiyat Tesbiti

 Rayiç Fiyat Tespiti

 

Resmi kurum ve kuruluşların satın almalarıyla ilgili olarak açacakları ihale öncesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9’ncu maddesinde öngörülen yaklaşık maliyetin tespiti amacıyla piyasa araştırması yapılır. Bu çerçevede, gerekirse, ilgili meslek Komitelerinin görüşleri alınarak elde edilen sonuçlar, talep sahibi resmi kurum ve kuruluşlarına intikal ettirilir.

 

Başvurular İçin Talep Edilen Belgeler
1. İlgili Kurumun talep yazısı 
2. Malzeme listesi 
3. Teknik Şartname 
4. Teknik Çizim (Yaklaşık maliyet talep edilen ürün/imalat özel üretim ise, teknik çizim gönderilmesi gerekmektedir) 
5. İdari Şartname (İdari şartnamede fiyata etki eden birtakım özel şartlar ve belirlemeler mevcut ise idari şartnamesinin de gönderilmesi gerekmektedir) 
6. Numune (Numune ile yaklaşık maliyet tespiti talep ediliyorsa, ürün numunelerinin mutlaka iletilmesi gerekmektedir)


Gösterim Sayısı: 1062