• alaplitso@tobb.org.tr
  • E-Posta
  • +90 372 378 69 10
  • Telefon

Örf Adet ve Temayül Kararları

Örf Adet ve Temayül Kararları

 174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu çerçevesinde hazırlanan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 46. maddesinde belirtilen, bölgesel özellikler göz önüne alınarak ticari ve sınai örf, adet ve teamüllerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları kapsamaktadır.


Ticari ve sınaî örf, adet ve teamüller ilgili meslek komitesinin görüşü alındıktan sonra meclis kararıyla tespit edilir ve Bakanlığın onayına sunulur. Bakanlığın onayından sonra belirlenen ticari ve sınaî örf, adet ve teamüller uygulamaya konulur.

 


Gösterim Sayısı: 1548