• alaplitso@tobb.org.tr
  • E-Posta
  • +90 372 378 69 10
  • Telefon

Azami Fiyat Tarifesi

Azami Fiyat Tarifesi

 5174 sayılı TOBB Kanunu çerçevesinde çıkartılan "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında;

Üyelerimizin bir dilekçeyle Odamıza başvurmaları halinde "Azami Fiyat Tarifeleri"düzenlenebilmektedir.

 

Alaplı  TSO üyelerin talebi üzerine veya doğrudan, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için, varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait tarifeleri hazırlar.     

Yeni bir tarife belirlenecek ise; ilgili meslek komitesinin görüşleri doğrultusunda azami fiyat tarifesi düzenlenmektedir.

Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer.

 


Gösterim Sayısı: 1562