• alaplitso@tobb.org.tr
  • E-Posta
  • +90 372 378 69 10
  • Telefon

2020-2023 İŞ PLANI

2020-2023 İŞ PLANI

 

ALAPLI TİCARET VE SANAYİ   ODASI 
 2020 YILI İŞ PLANI
STRATEJİK AMAÇ 1: AKREDİTASYON SÜREÇLERİNİN GEREKTİRDİĞİ KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI
Stratejik Hedef 1. 1: Bütçe Dengesini Artırmaya Yönelik Faaliyetler Yapmak Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 1.1.1: Odanın Birikmiş Alacaklarını Tahsil Etmek Tahsilat/Tahakkuk Oranındaki Artış Genel Sekreter 5%     0,00 ₺  
Faaliyet 1.1.2: Stratejik Plandan üretilmiş iş planı hedef-maliyet takiplerini yapmak Hedef/Maliyet Sapma Oranı Genel Sekreter 10%     0,00 ₺  
Faaliyet 1.1.3: Çeyreklik dönemler itibari ile finansal analizler yapmak ve karşılaştırmalı takip etmek Analiz ve Rapor Sayısı Genel Sekreter 4     0,00 ₺  
Stratejik Hedef 1.2: Meslek Komitelerinin Çalışma Performansını 2023 Sonuna Kadar Artırmak Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 1.2.1: Meslek Komitesi Üyelerinin Eğitimi Eğitim Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     5.000,00 ₺  
Faaliyet 1.2.2: Meslek KomitesiToplantılarının Düzenli Yapılması Toplantı Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 12     5.000,00 ₺  
Faaliyet 1.2.3: Meslek Komitelerinin Performanslarını Değerlendirmek Performans Değerlendirme  Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     0,00 ₺  
Stratejik Hedef 1.3: 2023 Sonuna Kadar Personel Memnuniyetini Artırmak Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 1.3.1: Personelin Teknik ve Kişisel Gelişimine yönelik Eğitimler Düzenlemek veya Eğitimlere Göndermek Eğitim Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 2     8.000,00 ₺  
Faaliyet 1.3.2: Personel Memnuniyet Anketleri Düzenlemek ve Sonuçlarını değerlendirmek Memnuniyet Oranı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 80%     500,00 ₺  
Faaliyet 1.3.3: Düzenli Personel Toplantıları Yapmak Toplantı Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 6     1.000,00 ₺  
Stratejik Hedef 1.4: Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının Etkinliğini Artırmak Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 1.4.1: Kadın ve Genç Girşimcilere Yönelik Eğitim Programları Eğitim Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     10.000,00 ₺  
Faaliyet 1.4.2:Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ile Düzenli Toplantılar Yapmak Toplantı Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 2     1.000,00 ₺  
Faaliyet 1.4.3 : Kadın ve Genç Girişimcilere yönelik Teknik Geziler Yapılması /Fuarlara Katılım Sağlanması Gezi/Fuar Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     10.000,00 ₺  
Faaliyet 1.4.5: Kadın ve Genç Girşimciler Faaliyet Raporları Hazırlanması  Rapor Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu - Akademik Danışman 1     0,00 ₺  
Stratejik Hedef 1.5: Hizmet sunma sürecine ilişkin teknolojik  ve fiziki alt yapının güçlendirilmesi Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 1.5.1: Web sitesinin güncellenmesi Güncellenme Sayısı  Genel Sekreter 1     1.000,00 ₺  
Faaliyet 1.5.2: Logo ve Kurumsal Kimlik Çalışması Proses Gerçekleştirme Genel Sekreter 1     1.000,00 ₺  
Faaliyet 1.5.3: Donanım ve yazlımın ihtiyaca göre güncellenmesi İhtiyaç Analizi  Genel Sekreter 1     2.000,00 ₺  
Faaliyet 1.5.4: Bilgi güvenliğine yönelik risk planı hazırlamak ve tatbikat yapmak Analiz Sayısı Genel Sekreter 1     1.000,00 ₺  
Faaliyet 1.5.5: Donanım bakım ve onarımlarını yaptırmak Periyodik Bakım Onarım Sayısı Genel Sekreter 1     1.000,00 ₺  
Stratejik Hedef 1. 6: Haberleşme ve İletişim Sürecini Daha Etkin Hale Getirmek Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 1.6.1: Görününürlülük Standartları Belirlemek  Standart Belirleme Dökümanı ve Gözden Geçirme  Genel Sekreter 1     0,00 ₺  
Faaliyet 1.6.2: İletişim Faaliyet Raporu Hazırlamak Rapor Sayısı Genel Sekreter 1     0,00 ₺  
Faaliyet 1.6.3: Periyodik e-bültenler hazırlamak  E-Bülten Sayısı Genel Sekreter 2     0,00 ₺  
Stratejik Hedef  1.7: Kalite Süreçlerinin sürdürülebilirliliğini sağlamak Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 1.7.1: TOBB Akreditasyon Sistemine Dahil Olmak  Akredite Olmak Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     10.000,00 ₺  
Faaliyet 1.7.1: Düzenli AİK toplantıları yapmak ve mevcut durum analizi ve hedeflere ilişkin raporlar hazırlamak Toplantı Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 4     1.000,00 ₺  
Faaliyet 1.7.2: Sahip olunan kalite yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlamak Süreç Takibi Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     2.000,00 ₺  
STRATEJİK AMAÇ 2: ÜYE MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANA ALAN HİZMET ANLAYIŞI TESİS ETMEK
Stratejik Hedef 2.1: Üyelerin İhtiyaçlarına yönelik Eğitim Programları Düzenlemek Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 2.1.1: Üye Eğitim Taleplerinin Toplanması Talep Analizi Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     0,00 ₺  
Faaliyet 2.1.2: Talep Edilen Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi Eğitim Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 2     10.000,00 ₺  
Faaliyet 2.1.3: Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Ortak Bilgilendirme Toplantıları Düzenlemek Toplantı Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 2     1.000,00 ₺  
Stratejik Hedef 2.2: Üyelere danışmanlık hizmeti vermeye yönelik kurumsal yapının tesisi Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 2.2.1: Danışmanlık konularına ilişkin taleplerin toplanması Periyodik Talep Analizi Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     2.000,00 ₺  
Faaliyet 2.2.2: Talep edilen konularda uzman kurum/kişiler ile görüşerek danışmanlık hizmetlerinin sağlanması Sağlanan Danışmanlık Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 2     5.000,00 ₺  
Stratejik Hedef 2.3: Üyelerin Dış Ticarete Yönelmelerini Sağlayacak Çalışmaların Artırılması Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 2.3.1: Dış Ticaret İstatistiklerinin Takibi ve Raporlanması Rapor Sayısı Genel Sekreter 1     0,00 ₺  
Faaliyet 2.3.2: Dış Ticaret Eğitimleri Düzenlemek Eğitim Sayısı Genel Sekreter 1     2.000,00 ₺  
Faaliyet 2.3.3: Dış ticaret yapan ve yapma potansiyeli olan işletmeler arasında eşleşme ve danışmanlık sağlanması Eşleştirme Sayısı Genel Sekreter 1     5.000,00 ₺  
Faaliyet 2.3.4: Başarı Hikayeleri Yayınlamak Başarı Hikayesi Yayınlama Genel Sekreter 1     0,00 ₺  
Stratejik Hedef 2.4: Üye mennuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 2.4.1: Üye memnuniyet anketleri düzenlemek Anket Sayısı  Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     0,00 ₺  
Faaliyet 2.4.2: Memnuniyet anketlerini değerlendirmek ve önerilere göre eylem planı hazırlamak Memnuniyet Oranı  Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 75%     0,00 ₺  
Stratejik Hedef 2.5: Üyeler Arasındaki iletişimi ve İşbirliğini artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 2.5.1: Yurtiçi veya Yurtdışı  iş/fuar gezileri düzenlemek Gezi/Fuar Sayısı Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     5.000,00 ₺  
Faaliyet 2.5.2: Yönetim Kurulu üyelerinin periyodik üye ziyaretleri gerçekleştirilmesi Ziyaret Edilen Üye Sayısı YK Başkanı 50     0,00 ₺  
Faaliyet 2.5.3: Üyelerin sorun ve çözüm önerilerine yönelik çalıştaylar düzenlemek ve raporlamak Çalıştay Sayısı Genel Sekreter 1     0,00 ₺  
Faaliyet 2.5.4: Üyelere yönelik sosyal/Kültürel/Sportif etkinlikler düzenlemek  Etkinlik Sayısı Genel Sekreter 1     2.000,00 ₺  
STRATEJİK AMAÇ 3: 2023 SONUNA KADAR İLÇENİN CAZİBE MERKEZİ OLMASINA ÖNCÜLÜK ETMEK
Stratejik Hedef 3.1: Alaplı Organize Sanayi Bölgesinin Gelişmesine Yönelik Faaliyetler Düzenlemek Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 3.1.1: OSB'nin İhtiyaçlarının Tespitine Yönelik Çalışmalar İhtiyaç Analizi  YK Başkanı - Genel Sekreter 1     0,00 ₺  
Faaliyet 3.1.2: OSB'ye Yatırımcı Çekmeye Yönelik Tanıtım ve Bilgilendirme Dökümanları Hazırlamak Doküman Sayısı YK Başkanı - Genel Sekreter 1     2.000,00 ₺  
Faaliyet 3.1.3: OSB'nin Grünürlülüğünü Artırıcı Faaliyetler Haber ve Paylaşım Sayısı YK Başkanı - Genel Sekreter 4     2.000,00 ₺  
Faaliyet 3.1.4: OSB'nin Geliştirilmesine ve Tanıtımına Yönelik Lobicilik Faaliyetleri Ziyaret Sayısı YK Başkanı - Genel Sekreter 4     3.000,00 ₺  
Stratejik Hedef 3.2: Kamu Kurum ve Kuruluşları ve STK'lar ile İşbirliğini Artırmak Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 3.2.1: Bölge Oda ve Borsaları ile Değerlendirme Toplantılarını Yapmak ve Katılmak Toplantı Sayısı YK Başkanı - Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     5.000,00 ₺  
Faaliyet 3.2.2: Bölge dışındaki iş dünyası temsilcileri ile iletişimi artırmak Toplantı/Ziyaret Sayısı YK Başkanı - Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 4     5.000,00 ₺  
Faaliyet 3.2.3: Kamu Kurumları İle Ortak Çalıştay/Panel/Toplantılar Yapmak Toplantı Sayısı YK Başkanı - Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     1.000,00 ₺  
Faaliyet 3.2.4: Kamu Kurumları İle Ortak Projeler Üretmek Proje Sayısı YK Başkanı - Genel Sekreter - Akreditasyon Sorumlusu 1     1.000,00 ₺  
Faaliyet 3.2.5: Üniversite-Sanayi İşbirliğini artırmaya yönelik lobicilik ve aracılık üstlenmek Görüşme Sayısı YK Başkanı 2     2.000,00 ₺  
Stratejik Hedef 3.3: Filyos Vadisi Projesine Yönelik Çalışmalar Yapmak Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 3.3.1: Filyos Vadisi Projesine ilişkin Üye Bilgilendirmeleri Gerçekleştirmek Bilgilendirme Sayısı Genel Sekreter 1     1.000,00 ₺  
Faaliyet 3.3.2: Projenin Gelişmelerinin Takibi için Lobicilik faaliyetleri gerçekleştirmek Görüşme Sayısı YK Başkanı 1     1.000,00 ₺  
Stratejik Hedef 3.4: Sektörel çeştililiğe Yönelik Çalışmalar Yapmak Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 3.4.1: Eko-Turizm Potansiyelini Ortaya Koyan İhtiyaç Analizleri Yapmak Rapor ve Bilgilendirme Toplantısı Sayısı Genel Sekreter - AİK 1     2.000,00 ₺  
Faaliyet 3.4.2: Turistik değerlerin tanıtım ve pazarlanmasına aracılık etmek Tanıtım Etkinlikeri Genel Sekreter - AİK 1     2.000,00 ₺  
Faaliyet 3.4.3: Tersaneler Bölgesinin Canlandırılmasına Yönelik Lobicilik Ziyaret Sayısı Genel Sekreter - AİK 1     2.000,00 ₺  
Faaliyet 3.4.4: Ahşap Yat Sektörüne Yönelik İhtiyaç Analizi Yapmak ve Süreç Takibi Analiz Sayısı ve Süreç Takibi Genel Sekreter - AİK 1     2.000,00 ₺  
Faaliyet 3.4.5: Fındık Hammaddeli Sanayi Tesislerine Yönelik Fizibilite Çalışmaları Yapmak ve Süreç Takibi Fizibilite Sayısı Genel Sekreter - AİK 1     2.000,00 ₺  
Faaliyet 3.4.6: Mobilya Sektörüne Yönelik Fizibilite Çalışması Yapmak ve Süreç Takibi Fizibilite Sayısı Genel Sekreter - AİK 1     2.000,00 ₺  
Faaliyet 3.4.7: Potansiyel Yöresel Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Etkinlik Sayısı Genel Sekreter - AİK 1     2.000,00 ₺  
Faaliyet 3.4.8: Tarım ve Hayvancılığın Desteklenmesine Yönelik Teknik Gezi ve Bilgilendirme Toplantısı Yapmak Etkinlik Sayısı Genel Sekreter - AİK 1     2.000,00 ₺  
Faaliyet 3.4.9: Coğrafi İşaret İle İlgili Girişimlerde Bulunulması Girişim Sayısı Genel Sekreter - AİK 1     2.000,00 ₺  
Stratejik Hedef 3.5: Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetler Düzenlemek Performans Göstergesi Sorumlu Hedef Performans Gerçekleşme durumu Gerçekleşme oranı Planlanan Maliyet (TL) Gerçekleşen Maliyet (TL)
Faaliyet 3.5.1: Girişimci adaylarına yönelik eğitim programları düzenlemek Eğitim Sayısı Akreditasyon Sorumlusu 1     1.000,00 ₺  
Faaliyet 3.5.2: Girişimci adaylarına yönelik mentörlük desteği sağlamak Mentörlük Sayısı Akreditasyon Sorumlusu 1     1.000,00 ₺  
Faaliyet 3.5.3: Mevcut iş insanları ile adaylar arasında tecrübe paylaşımı etkinlkleri  düzenlemek Etkinlik Sayısı Akreditasyon Sorumlusu 1     1.000,00 ₺  
Faaliyet 3.5.4: Bölgede AR-Ge Potansiyelini Artırmaya Yönelik Faaliyetlere Destek Olmak Faaliyet Sayısı Genel Sekreter 1     1.000,00 ₺  
              136.500,00 ₺  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Gösterim Sayısı: 994